top of page

Wilson Gruppen AS har Tankentrings sertifikater og Varmtarbeids sertifikater.

Vi kan utstede, signere på sikkerhetsklareringer for arbeid i tanker og entringer. 

Vårt personell er registrert som sertifikatutstedere i henhold til Arbeidstilsynets krav 
(forskrift nr 114 'Arbeid i tanker)


På alle tanker og trangerom kreves det etter norsk lov, entringsserfitikat.
Det stilles strenge krav til sertifikat utstedere.

 • Brannvakter, entringsvakter, sikkerhetsvakter, poontongvakter

 

 • Sertifikatutstedere for tank og varmtarbeid

 

 • Ventilasjons koordinator for tank og varmtarbeid

 

 • Renhold

 

 • Års kontroller på fallsikringsutstyr 

 • Flaggmenn og riggere

 

 • Stillasbyggere

 • Gasskontrollører

 • Utleie av ventilasjon og gassmålere

 

 • Kursing (se kurs liste)

 

 • Lekkasje søk i gassanlegg 

 

 • Transport oppdrag

 

 • Industriklatrere

 

 • Område merking med merkebil og veimaling 

 • Søppel taxi

Rens av rør, Rens av takrenner, Rens av takstein, Fjerning av maling, Fjerning av rust, Kalkblåsing, Mur rens, Betongrens, Fasadevask, Vask av anleggsmaskiner, Maskinvask, Tankvask, Vinduvask, Vask av terrasser, Rens av fliser, Områdevask, Rens av epoksybelegg, Vask av haller, Service for tungindustri, Vask av plattformer
Rens av rør, Rens av takrenner, Rens av takstein, Fjerning av maling, Fjerning av rust, Kalkblåsing, Mur rens, Betongrens, Fasadevask, Vask av anleggsmaskiner, Maskinvask, Tankvask, Vinduvask, Vask av terrasser, Rens av fliser, Områdevask, Rens av epoksybelegg, Vask av haller, Service for tungindustri, Vask av plattformer
Rens av rør, Rens av takrenner, Rens av takstein, Fjerning av maling, Fjerning av rust, Kalkblåsing, Mur rens, Betongrens, Fasadevask, Vask av anleggsmaskiner, Maskinvask, Tankvask, Vinduvask, Vask av terrasser, Rens av fliser, Områdevask, Rens av epoksybelegg, Vask av haller, Service for tungindustri, Vask av plattformer
bottom of page