top of page

HELSE, MILJØ & SIKKERHET

Alt personell fra Wilson gruppen AS har dokumentert og sertifisert opplæring i henhold til utvalgte arbeids oppgaver ansatte blir satt til. 

Ved bruk av Wilson Gruppen AS vil kunde motta alle dokumenterte og sertifiserte dokumenter. All informasjon i selskapet arkiveres elektronisk. Vi bruker et HMS system som alltid er oppdatert og tilgjengelig uansett hvor man befinner seg.

 

HMS - filosofi

Wilson Gruppen AS skal arbeide målbevisst for å hindre uhell og skader på personell og materiell, samt hindre forurensning av både det indre og ytre miljø. Selskapet har en null filosofi.

Derfor er internkontroll og kvalitetsstyringssystemene bygd opp med dette for øye. HMS-arbeidet er integrert i den daglige driften og overvåkes spesielt av HMS/KS-leder og hovedverneombud. HMS er et fast punkt i selskapets ledermøter.

 

Målsetting:

 

Wilson Gruppen AS sin målsetting er at firmaets virksomhet ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap. Derfor prioriteres helse, miljø, og sikkerhetsarbeidet høyt for å beskytte:

 • Menneskers liv og helse

 • Det indre og ytre miljø

 • Anlegg og produksjon

 • Kunnskap og informasjon

Helse, miljø og sikkerhet er et lederansvar som utøves gjennom linjeorganisasjonen fra øverste leder til den enkelte ansatt, og er en del av resultatansvaret. Alle ansatte har ansvar for eget arbeid og skal gjøre det som er nødvendig for å hindre skader på seg selv, andre eller på utstyr og materiell. Resultatet av arbeidet skal vise at Wilson Gruppen AS er ledende når det gjelder helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Wilson Gruppen AS sin toppledelse vil gå aktivt inn for at internkontrollsystemet skal brukes i alle ledd i bedriften. For ledere på alle nivå skal internkontrollsystemet være et verktøy for å styre HMS-arbeidet slik at lover og forskrifter til enhver tid blir etterlevd. 

Flere og flere bedrifter velger Wilson Gruppen AS, som leverandør på tanksikkerhet.

Daglig leder i Wilson Gruppen AS, Richard Wilson, har vært og er HMS koordinator/Safety rådgiver på mange riggprosjekter både onshore og offshore.

Han har blant annet vært utleid som HMS-koordinator for Statoil på alle modifikasjoner på Statoil Kollsnes og Sture.

Samt flere nybygginger av oljerigger, skip og fem årsklassinger ved ulike verft i Norge.

Vi har hatt sikkerhetsansvar for opptil 2500 personer, og hatt opplæring av ca 600 BES "brann, entring, sikkerhet" Vakter, samt flere 1000 på yard-sikkerhets-kurs.

Ved behov for tanksertifikater eller spørsmål angående HMS og tanksikkerhet kontakt oss på 41552444 eller pr mail wilsongruppen@live.no

 

Alle våre brannvakter har som grunnpakke følgende kurs:

 

 • BES kurs ”brann, entring, sikkerhetsvakt"

 • Førstehjelpskurs

 • Fallsikringskurs

 • Gassmålerkurs

 • Gasskontrollørkurs

 • Spesialkurs for tank arbeid

 • Pustelufts utstyrkurs

bottom of page